Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmiljöläget i EU stäms av

Publicerad

En bedömning av arbetsmiljöläget i EU kommer att göras den 15–16 maj, då det svenska ordförandeskapet i EU tillsammans med EU-kommissionen bjuder in till en konferens om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027. Frågor om psykisk hälsa i arbetslivet, nollvision för dödsrelaterade olyckor och hur klimatförändringar påverkar arbetsmiljön ska diskuteras.

Konferensen Occupational Safety and Health Summit äger rum i Stockholm och cirka 300 personer deltar: politiker och tjänstemän från samtliga medlemsstater, politiker och tjänstemän vid EU:s institutioner och experter inom arbetsmiljöområdet. Från den svenska regeringen deltar jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. EU-kommissionär Nicolas Schmit är en av huvudtalarna vid konferensen. 

- Vi samlar nu experter och politiker för att göra en avstämning av hur arbetet utifrån EU:s arbetsmiljöstrategi går. Vid mötet kommer viktiga frågor att diskuteras, bland annat hur nollvisionen för dödsolyckor kan uppnås och hur vi kan främja psykisk hälsa i arbetslivet, säger Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

- Hälsa och säkerhet berör alla EU-medborgare, oavsett om de arbetar på fabrik, kontor, i butik eller vårdar patienter på ett sjukhus. Jag ser fram emot att höra om de framsteg som har gjorts sedan vi lade fram EU:s strategiska ram för arbetsmiljö i juni 2021. Hälsa på arbetsplatsen handlar självfallet inte bara om vår fysiska hälsa utan också om vår psykiska hälsa och välbefinnande. Därför kommer vi att ägna en stor del av mötet åt det ämnet samt åt de ökade effekterna av klimatförändringarna och vår gemensamma nollvision för dödsrelaterade arbetsplatsolyckor, säger Nicolas Schmit, EU:s kommissionär för sysselsättning och sociala rättigheter.

Bedömning av läget

Konferensen är ett så kallat ”stocktaking OSH summit” för att bedöma arbetsmiljöläget i EU. Vid mötet görs en utvärdering i förhållande till EU:s strategiska ram för arbetsmiljö. Fokus ligger på de framsteg som gjorts gällande nollvisionen för arbetsrelaterade dödsfall samt kring beredskapen för att möta eventuella framtida hot mot arbetstagarnas hälsa och säkerhet. 

Media är välkomna att delta vid delar av konferensen. Konferensen kommer att livesändas. 

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson