Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förvaringsförbudet för alkohol och tobak ska utredas för att motverka illegal handel

Publicerad

Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14) ska se över utformningen av förvaringsförbudet för alkohol och tobak. Syftet är att tillsynen ska bli mer effektiv och bättre motverka illegal handel med alkohol och tobak.

– Illegal handel med alkohol och tobak är en viktig inkomstkälla för den organiserade brottslig­heten. För att vi ska kunna motverka detta och säkerställa ett högt skydd för både enskilda personer och folkhälsan måste vi ha en effektiv lagstiftning på alkohol- och tobaksområdet som är anpassad till dagens förutsättningar, säger socialminister Jakob Forssmed.

Det saknas i dag reglering kring förvaring av tobak och nikotinprodukter i de fall en närings­idkare inte uppfyller kraven för försäljning av sådana produkter. Det finns ett förvaringsförbud i alkohollagen men det har framkommit att det finns problem att tillämpa det i vissa fall.

Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till kommittédirektivet om En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter från juli 2022. Tilläggsdirektivet innebär att utredaren även får i uppdrag att:

  • analysera och ta ställning till om utformningen av förvaringsförbudet för alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat bör ändras,
     
  • analysera och ta ställning till om det ska införas ett förvaringsförbud för tobaksvaror och nikotinprodukter, och
     
  • om det bedöms lämpligt lämna nödvändiga författningsförslag.

Samtidigt förlängs utredningstiden med fem månader så att uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2024.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff