Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14) Dir. 2023:71

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet att bredda utredningen. Dessutom förlänger regeringen utredningstiden.

Ladda ner:

Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet får nu i uppdrag att även: 

  • analysera och ta ställning till om utformningen av förvaringsförbudet för alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat bör ändras, 
  • analysera och ta ställning till om det ska införas ett förvaringsförbud för tobaksvaror och nikotinprodukter, och 
  • om det bedöms lämpligt, lämna nödvändiga författningsförslag. 

Regeringen förlänger utredningstiden. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2024. 

Laddar...