Industrin träffar regeringen i ett rundabordssamtal om klimatomställningen

Publicerad

Imorgon tisdag 16 maj träffar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och energi- och näringsminister Ebba Busch aktörer inom industrin för ett rundabordssamtal om klimatomställningen.

Samtalet kommer att gå ut på vad aktörerna i branschen ser för hinder för att kunna ställa om sina verksamheter och vilka förutsättningar regeringen behöver skapa för att aktörerna ska minska sina koldioxidutsläpp.

Rundabordssamtalet är ett led i regeringens arbete med att ta fram den klimatpolitiska handlingsplanen för den här mandatperioden. I det arbetet är dialogen med företagsledare central inom de sektorer som släpper ut mest och de sektorer som kan skapa förutsättningar för att alla ska kunna ställa om.

Media som vill få en kommentar efteråt kan kontakta respektive ministers pressekreterare, kontaktuppgifter nedan.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

Fakta

Under våren leder regeringen branschsamtal om hur politiken kan vara en förutsättning för branscherna att ställa om för klimatet och nå nettonoll utsläpp år 2045. Regeringen kommer också att bjuda in till ett nationellt klimatmöte. Den klimatpolitiska handlingsplanen presenteras därefter i höst.

De inbjudna till branschsamtalen är ledande aktörer som delvis också är stora utsläppare. De arbetar med innovation, både lokalt och globalt, i sina verksamheter för att klara den gröna omställningen och säkra långsiktig konkurrenskraft.