Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Internationell studie visar att läsförmågan sjunker hos svenska elever

Publicerad

I dag släpptes resultaten av den internationella studien PIRLS som undersöker läsförmåga och attityder till läsning hos elever i årskurs 4. Studien visar att läsförmågan har gått ned hos svenska elever sedan den senaste undersökningen. För regeringen är läsning ett prioriterat område och för att öka läsförmågan hos elever har flera åtgärder vidtagits.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Att elever lär sig läsa och förstår vad de läser är en förutsättning för deras fortsatta lärande. Därför är det en oroande utveckling att läsförmågan sjunker bland barn och unga. Svensk skola behöver gå tillbaka till grunderna. Fokus ska ligga på grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna, säger skolminister Lotta Edholm.

Regeringen har gjort flera satsningar för att svenska elever ska bli bättre på att läsa. Bland annat har regeringen satsat 685 miljoner kronor 2023 för att skolhuvudmän ska kunna köpa in läromedel och 43 miljoner kronor för att stärka barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling.

Presskontakt

Christian Brundu
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00