Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Johan Pehrson till Portugal för att diskutera kompetensutveckling inom EU

Publicerad

Den 25 maj reser arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson till Porto för att delta i en EU-konferens om kompetensutveckling och göra ett studiebesök vid Portugals arbetsförmedling.

Konferensen syftar till att belysa hur man bäst kan stödja nationella förvaltningar i att genomföra reformer inom kompetensutveckling. Det kan handla om att utforma kompetenshöjningsprogram, uppdatera läroplaner för ungdomar liksom att stärka arbetsförmedlingarnas förmåga att matcha utbud och efterfrågan på kompetens. Under kompetenskonferensen håller Johan Pehrson ett anförande och lyfter goda exempel från svensk kontext, bland annat regeringens arbete med omställningspaketet.

– Kompetensutveckling och livslångt lärande är centralt för att se till att arbetskraften i EU har rätt kompetens för att möjliggöra nödvändiga förändringar i ljuset av de gröna och digitala omställningarna av ekonomin, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Konferensen organiseras av Kommissionens generaldirektorat för stöd till strukturreformer i samarbete med Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering samt Portugals ministerium för arbete, solidaritet och social trygghet.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand