Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lotta Edholm tar emot delbetänkande från Skolinformationsutredningen

Publicerad

I dag lämnar Skolinformationsutredningen över sitt delbetänkande till skolminister Lotta Edholm. I betänkandet lämnar utredningen ett förslag på en långsiktig lösning för att säkerställa att information om skolor finns tillgänglig för myndigheter, kommuner och andra aktörer.

– För att komma till rätta med systematiska utmaningar i friskolesektorn behövs bättre insyn och transparens. En viktig del i det arbetet är att få en långsiktig lösning på plats som säkerställer att information om skolor finns tillgänglig. Jag ser nu fram emot att ta del av utredningens förslag på lösning, säger skolminister Lotta Edholm. 

I Skolinformationsutredningens delbetänkande föreslås att Skolverket tar över insamlingarna av skolinformation från Statistiska centralbyrån (SCB). På detta sätt omfattas inte de insamlade uppgifterna av offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om sekretess för enskilds ekonomiska förhållanden. Det innebär att uppgifter om enskilda huvudmäns verksamhet och fristående förskolor och skolor kan publiceras.

Enligt utredningens förslag bedöms Skolverket kunna ta över insamlingen från SCB från och med den 1 januari 2026. Regeringen skickar nu utredningens förslag på remiss.

Utredningen ska redovisa sitt slutbetänkande senast den 29 mars 2024.

Presskontakt

Christian Brundu
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-139 91 05
e-post till Christian Brundu