Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens arbetsgrupp för judiskt liv och mot antisemitism antar sin form

Publicerad

Regeringens satsning ”Samling för judiskt liv” har i år temat säkerhet och trygghet. Satsningen presenterades den 26 januari och arbetet ska pågå under hela mandatperioden. De tre organisationerna från civilsamhället som bjudits in att medverka i arbetsgruppen har nu tackat ja och första mötet planeras i juni.

– Arbetet mot antisemitism och för judiskt liv är prioriterade frågor för regeringen. ”Samling för judiskt liv” är en ambitionshöjning och ett samlat grepp för att stärka judiskt liv och förebygga och motarbeta antisemitism i Sverige. Det är ytterst statens ansvar att vidta åtgärder för att skydda den judiska minoriteten i Sverige, säger kulturminister Parisa Liljestrand. 

Regeringens satsning för att samordna arbetet för judiskt liv och mot antisemitism, ”Samling för judiskt liv”, presenterades den 26 januari. Det är en ny satsning där regeringen fokuserar på tre områden: utbildningsinsatser, att öka tryggheten för judar i Sverige och att uppmärksamma den judiska kulturen.  

– I samtal med företrädare för judiska organisationer har frågan om säkerhet lyfts, som en av de viktigaste förutsättningarna för att man ska kunna leva ett judiskt liv i Sverige. Nu samlar vi företrädare för judiska organisationer och relevanta myndigheter för att gemensamt samtala kring den rådande situationen och hur statens ansvar ser ut och kan utvecklas. Tryggheten och säkerheten ska bli bättre, man ska kunna leva ett judiskt liv i trygg förvissning om att religionsfriheten värnas i Sverige, säger socialminister Jakob Forssmed.  

Statssekreterare från Arbetsmarknads-,  Finans-, Justitie-, Kultur-, Social-, Utbildningsdepartementet och Statsrådsberedningen kommer att samverka och föra dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. Tre civilsamhällesorganisationer; Judiska Centralrådet, Judiska Ungdomsförbundet och Svenska Kommittén mot Antisemitism, har tackat ja till att medverka i arbetsgruppen.

Utöver statssekreterarna och de tre organisationerna från civilsamhället kan även representanter för relevanta myndigheter och organisationer och andra experter komma att ingå i arbetsgruppen. Arbetsgruppen leds av statsministerns statssekreterare Johan Stuart. 

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...