Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen satsar på spetsutbildningar för elever i högstadiet och gymnasiet

Publicerad

Regeringen vill att särskilt begåvade och högpresterande elever ska få bättre möjligheter att utvecklas så långt som möjligt. Regeringen planerar därför att göra riksrekryterande spetsutbildningar till permanenta verksamheter. För att spetsutbildningarna ska kunna fortsätta till dess att den permanenta lösningen finns på plats förlänger regeringen försöksverksamheterna med spetsutbildning och ett statsbidrag på 25 miljoner kronor kommer att börja betalas ut under hösten 2023.

– Alla elever ska bli utmanade i sitt lärande och få förutsättningar att fortsätta utvecklas under sin skolgång. Det är viktigt för eleven, men också för samhället. Regeringen ser nu till att spetsutbildningarna kan fortsätta så att högpresterande elever kan få stimulans på sin nivå, säger skolminister Lotta Edholm.

Försöksverksamheterna med riksrekryterande spetsutbildning i högstadiet och gymnasie­skolan gäller i dag för utbildning som påbörjas senast den 30 juni 2024. Regeringen beslutar nu att förlänga försöksverksamheterna med ett år, till dess att regleringar för permanenta spetsutbildningar kan finnas på plats. Ett införande av permanenta spetsutbildningar kräver ändringar i skollagen, vilket tar tid.

I samband med förlängningen av försöksverksamheterna beslutar regeringen också att huvudmännen som deltar i verksamheterna ska kunna få statsbidrag. I enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 har medel tillförts för att stimulera tillkomsten av och kvaliteten i spetsutbildningar. Satsningen uppgår sammanlagt till 25 miljoner kronor för 2023 och beräknas därefter uppgå till totalt 50 miljoner kronor årligen. Av medlen förstärks Skolverkets förvaltningsanslag med 5 miljoner kronor årligen för arbete med spetsutbildningarna.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand

Spetsutbildning i högstadiet och gymnasiet

Försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i högstadiet innebär att eleverna får gå en utbildning som är inriktad mot något eller några ämnen. Utbildningen kan också innehålla gymnasiekurser. Försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning innebär att eleverna får särskild fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot och möjlighet att läsa högskolekurser. Att utbildningarna är riksrekryterande innebär att sökande från hela landet kan få gå dem. Tester och prov kan utgöra villkor för antagning eller grund för urval mellan sökande till spetsutbildningen i högstadiet. Vid urval bland behöriga sökande till spetsutbildningen i gymnasiet kan hänsyn tas till betyg och prov.