Utredare ska underlätta samhällsbyggande i Norrbotten och Västerbotten

Publicerad

En historisk samhällsomställning pågår i Norrbotten och Västerbotten där stora företag etablerar sig och berörda samhällen behöver växa mycket på kort tid. För att underlätta för de kommuner som berörs av nyindustrialiseringen får en utredare i uppdrag att främja koordinering av insatser för hållbart samhällsbyggande och snabb befolkningsutveckling i de två länen.

– I norra Sverige pågår en omfattande etablering av industrier kopplade till fossilfri produktion och elektrifiering. När ny arbetskraft och kompetens måste rekryteras från andra orter blir det en stor utmaning för kommunerna att snabbt planera, bygga och förvalta nya bostäder och goda livsmiljöer. Syftet med uppdraget är att underlätta kommunernas arbete, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

En bokstavsutredare får i uppdrag att för regeringens räkning främja koordinering av statliga insatser som verkar möjliggörande för hållbart samhällsbyggande och snabb befolkningsutveckling i Norrbottens län och Västerbottens län, i den samhällsomvandling som sker med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner.

Uppdraget innebär en fortsättning på det tidigare uppdraget med samma namn och syftet är fortsatt att underlätta för de kommuner som berörs av omställningen i de två länen att planera, bygga och förvalta hållbara och växande samhällen.

Ny utredare blir Peter Larsson, som varit regeringens samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2024.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson