Hoppa till huvudinnehåll

Sverige stärker stödet till WHO

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om Sveriges bidrag till Världshälsoorganisationen (WHO) för 2023. Med 180 miljoner kronor bidrar Sverige till WHO:s livsviktiga arbete för att stödja världens länder i deras hälsoarbete, inte minst länder som befinner sig i humanitära kriser.

– Vi står inför omfattande humanitära och hälsorelaterade kriser vilket gör WHO:s arbete mycket relevant. Genom att stärka stödet till WHO bidrar vi till att skydda och främja hälsa i hela världen, särskilt i resursfattiga länder och i länder som befinner sig i krig och konflikt, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Beslutet innebär att Sveriges frivilliga stöd till WHO kommer att uppgå till 180 miljoner kronor under 2023, utöver den årliga medlemsavgiften. Regeringen har tidigare i år fattat beslut som möjliggör för WHO att flytta sitt kontor för arbetet mot icke-smittsamma sjukdomar från Moskva till Köpenhamn. Sverige har också varit pådrivande för att säkerställa en mer hållbar finansiering av WHO genom att uppmana andra länder att öka sina bidrag till organisationens budget.

– I dag saknar halva jordens befolkning tillgång till rent dricksvatten och sanitet. Klimatförändringar och konflikter ökar risken för spridning av sjukdomar och infektioner och är ett allvarligt hot mot människors hälsa. Att förebygga infektioner och sjukdomar är även viktigt för att förebygga antibiotikaresistens. WHO har en central roll att spela när det gäller en god hälsa för alla genom till exempel det globala arbetet för en hållbar tillgång till och förvaltning av vatten och sanitet, säger socialminister Jakob Forssmed.

WHO har spelat en central roll i arbetet mot covid-19-pandemin. Nu arbetar organisationen bland annat med att stärka det globala skyddet mot framtida hälsohot, ett viktigt arbete för att rusta värdens länder inför kommande pandemier.

WHO:s arbete gör stor skillnad för miljarder människor runt om i världen, särskilt människor som lever i fattigdom och utsatta situationer. Med Sveriges stöd kan organisationen än mer effektivt förebygga och hantera hälsohot framöver.

Världshälsoorganisationen (WHO)

WHO är FN:s fackorgan för hälsofrågor med uppdrag att leda och samordna internationellt hälsoarbete och att stödja medlemsländernas regeringar i att ta fram och genomföra hälso- och sjukvårdspolitik.

WHO:s arbete bygger på tre övergripande mål: att en miljard människor ska få tillgång till hälso- och sjukvård; att en miljard människor ska vara bättre skyddade mot hälsorelaterade kriser; och att en miljard fler människor ska leva hälsosammare liv.

Sverige stödjer WHO finansiellt bland annat genom årliga bidrag som gör det möjligt för WHO att genomföra sin globala verksamhet på ett effektivt sätt, i linje med organisationens arbetsprogram som godkänts av organisationens samtliga medlemsländer.
Genom Sida bidrar Sverige också till olika WHO-projekt, särskilt inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...