Tilläggsuppdrag om ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av torka och nederbörd

Publicerad

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att lämna kompletterande förslag på ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av torka och efterföljande nederbörd under våren och sommaren 2023.

Jordbruksverket fick i början av juli i uppdrag att ta fram förslag på ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som har drabbats av torka. Sedan dess har vädersituationen förändrats och Sverige har fått omfattande nederbörd. 

– De avvikande väderhändelserna komplicerar ytterligare för jordbruksföretagen och därför ser regeringen skäl att lägga ett tilläggsuppdrag till Jordbruksverket så att den omfattande nederbörden också beaktas vid fördelningen av stödet. Regeringen arbetar även med en översyn av den nationella livsmedelsstrategin för att stärka jordbrukets robusthet och kunna möta en förändrad omvärld, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Jordbruksverket ska analysera och redovisa vilka ekonomiska stöd som är mest effektiva och ändamålsenliga för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för jordbruksföretagen. Utgångspunkten för uppdraget är att ekonomiska stöd ska riktas till företag inom de sektorer som totalt sett bedöms ha drabbats hårdast av torkan och den efterföljande nederbörden under våren och sommaren 2023. 

Förslaget till utformning av åtgärderna kommer att tas fram i dialog med berörda så att stöd kan inriktas där de gör störst nytta för det svenska lantbruket och livsmedelssektorn. Uppdraget ska redovisas senast 31 augusti.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson