Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att utreda ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av torkan

Publicerad

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att föreslå hur ett ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som har drabbats av torkan skulle kunna utformas.

– Under våren har först frost och sen torka påverkat jordbruket i stora delar av landet och torkan har fortsatt under försommaren. Det skapar negativa konsekvenser för jordbruket och jag har stor förståelse för lantbrukarnas oro, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Kommissionen beslutade den 10 juli om ett tredje stödpaket för de länder som hittills inte fått något stöd från EU:s jordbruksreserv i de föregående två stödpaketen. Totalt finns 330 miljoner euro att fördela. Av det tilldelas Sverige 5,59 miljoner euro med möjlighet till nationell medfinansiering upp till 200 procent.

Med anledning av detta har regeringen tagit beslut om att ge Jordbruksverket i uppdrag att föreslå hur ett ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som har drabbats av torkan skulle kunna utformas. Det är ett viktigt uppdrag för att kortsiktigt kunna stötta de företag som påverkats svårast av torkan.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 4 augusti 2023.

– Regeringen ser även behov av åtgärder på längre sikt då det är fortsatt mycket viktigt att långsiktigt stärka jordbrukets robusthet, konkurrenskraft och lönsamhet. En robust jordbrukssektor har bättre förutsättningar att hantera även år med avvikande väderhändelser. Regeringen arbetar därför även med en översyn av den nationella livsmedelsstrategin, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Presskontakt

Diana Ayoub
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1425074
e-post till Diana Ayoub
Laddar...