Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

15 miljoner till länsstyrelsernas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och könsrelaterat våld

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att öka stödet till länsstyrelserna med 15 miljoner kronor. Syftet är att förstärka länsstyrelsernas stöd för utvecklingsarbete och samarbete mellan myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhälle i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, prostitution och människohandel och sexuell exploatering av barn samt sexuella trakasserier och övergrepp.

Pengarna kan exempelvis användas för att stödja kommunernas våldsförebyggande arbete eller utvecklingsarbete för ökat stöd och skydd för våldsutsatta vuxna och barn. Sammanlagt får länsstyrelserna i och med denna förstärkning använda 35 miljoner kronor under 2023 för detta arbete.

– Det är oerhört viktigt att alla som utsätts för våld i nära relationer får det skydd och stöd som de behöver. Det är också angeläget att våldsutövare får hjälp och behandling att ändra sitt beteende. Därför är det positivt att vi nu ökar stödet till länsstyrelserna så att de i större utsträckning kan bistå kommunerna i deras utvecklings- och våldsförebyggande arbete, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Uppdraget ska redovisas i samband med redovisningen enligt förordningen (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson