Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmiljöverket får vikarierande generaldirektör

Publicerad

Regeringen har i dag förordnat Håkan Olsson till vikarierande generaldirektör för Arbetsmiljöverket från den 1 oktober 2023 till dess att en ordinarie generaldirektör tillträder. Håkan Olsson efterträder Erna Zelmin som går i pension.

Håkan Olsson har en lång bakgrund inom Arbetsmiljöverket och är sedan 2016 ställföreträdande generaldirektör. Innan dess tjänstgjorde han länge inom verkets inspektionsavdelning, bland annat som tillsynsdirektör på olika distrikt samt som avdelningschef för inspektionsavdelningen.

Om Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson