Boverket ska ta fram underlag för ökat småhusbyggande

Publicerad

Fler svenskar ska få möjlighet att uppfylla sina boendedrömmar om att bo i småhus. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att redovisa var det finns byggbar mark för småhus och hur förutsättningarna för att bygga småhus skiljer sig åt i olika delar av landet. Det handlar bland annat om att kartlägga byggbar mark för småhus och undersöka i vilken utsträckning kommuner upplåter tomter för småhusbyggande.

- Människors behov och efterfrågan ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas. En övervägande majoritet av svenskarna vill bo i småhus. Samtidigt utgör småhusen en mindre del av nybyggnationen i Sverige. Ett steg mot ett ökat småhusbyggande är att inhämta mer kunskap om orsakerna till att situationen ser ut som den gör, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I Boverkets uppdrag ingår att redovisa var det finns byggbar mark för småhus och om den marken ligger där det är lönsamt att bygga. Boverket ska också beskriva var det byggs småhus av olika typer och vilka företag som står för byggandet samt i vilken utsträckning kommuner upplåter tomter för småhusbyggande.

Sedan tidigare har regeringen aviserat ett kommande förslag i budgetpropositionen för 2024 som innebär att kommunerna ska stimuleras att öka sin planberedskap vad gäller småhus.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson