Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Höjt statsbidrag för säkerhet till organisationer och trossamfund

Publicerad

Regeringen föreslår att statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället höjs med 30 miljoner kronor till 74 miljoner kronor årligen. Regeringens ambition är att göra statsbidraget mer känt och att de organisationer som har det största behoven också är de som ska få del av medlen.

– I samtal med trossamfund i Sverige lyfter många att de utsätts för hot och hat. Det är ett mönster som gäller för såväl judar och muslimer som för kristna och andra trosinriktningar. Staten har ett grundläggande ansvar för säkerheten för människor så att man tryggt kan utöva sin tro enskilt eller tillsammans med andra. Religionsfriheten och föreningsfriheten är centrala för den svenska demokratin och ska värnas, säger socialminister Jakob Forssmed.

Trossamfunden är en viktig del av det civila samhället och ger med sin verksamhet stöd och hjälp i olika avseenden till såväl sina medlemmar och betjänade som till samhället i stort. De bidrar också till att hålla det demokratiska samtalet levande.

Sedan 2018 finns ett särskilt statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället. Detta bidrag är ett viktigt komplement till det arbete som bedrivs av Polismyndigheten för att upprätthålla säkerheten i samhället.

Det nuvarande statsbidraget har sedan det infördes fått kritik från olika aktörer och en nyligen publicerad utvärdering från Statskontoret (2023:11 Översyn av statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället) har visat att modellen kan behöva bli mer ändamålsenlig. Regeringen kommer se över modellen och återkomma i frågan.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...