Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen förenklar den arbetsmarknadspolitiska insatsfloran

Publicerad

Regeringen har beslutat att förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar ska upphävas den 1 januari 2024. I stället för yrkesintroduktionsanställningar finns andra former av subventionerade anställningar, som nystartsjobb. Därutöver är regeringens avsikt att regeländringarna som krävs för att etableringsjobben ska komma på plats ska träda i kraft i början av 2024. I takt med att etableringsjobben införs ska andra arbetsmarknadspolitiska insatser fasas ut.

– Den arbetsmarknadspolitiska insatsfloran bör förenklas, med färre, kostnadseffektiva insatser som leder till jobb. Avskaffandet av yrkesintroduktionsanställningar bidrar till en enklare insatsflora i arbetsmarknadspolitiken och en enklare struktur för de lönesubventioner som finns. Regeringen ser nu till att etableringsjobben kommer på plats för att få fler långtidsarbetslösa och nyanlända i jobb, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand