Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Etableringsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända

Publicerad

Regeringen ser nu till att etableringsjobben kommer på plats. Etableringsjobb syftar till att öka möjligheterna för nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt underlättar de för företagens kompetensförsörjning.

Arbetsmarknadspolitiken behöver utformas så att fler kommer i arbete och bli mer kostnadseffektiv. Etableringsjobben är en ny form av subventionerad anställning som syftar till att få fler långtidsarbetslösa och nyanlända i jobb. Ett etableringsjobb ska i normalfallet leda till tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren.

I november 2022 tecknade LO, Unionen och Svenskt Näringsliv avtal om arbete i etableringsjobb. Avtalet som parterna slöt avviker i vissa delar från det sedan tidigare beslutade regelverket. Arbete har därefter gjorts inom Regeringskansliet för att kunna göra nödvändiga förändringar inklusive analys av statsstödsregelverket. Regeringens avsikt är att regeländringarna ska kunna träda i kraft i början av 2024.

– Etableringsjobben bidrar till att öka nyanländas och långtidsarbetslösas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Det ska vara enkelt för arbetsgivarna att anställa till en låg kostnad, samtidigt som arbetstagaren får en statlig ersättning som kompenserar för den lägre lönen. Det ligger nu ett stort ansvar på parterna att se till att det sluts nödvändiga avtal för att etableringsjobben ska bli verklighet, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Till skillnad från befintliga subventionerade anställningar subventionerar staten ett etableringsjobb genom att betala en ersättning direkt till individen. Ersättning för arbete i etableringsjobb kan betalas ut maximalt i 24 månader. Liksom i övriga subventionerade anställningar kommer arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar vara viktigt även vad gäller etableringsjobben.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Laddar...