Barn ska få stärkt skydd från farliga kemikalier i leksaker

Publicerad Uppdaterad

Ny version. I den tidigare versionen framkom inte att civilminister Erik Slottner har huvudansvaret för förslaget och samarbetar med klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i de delar som reglerar kemikalier.

Klimat- och miljöministern tar initiativ till en diskussion med europeiska ministerkollegor om att ytterligare stärka skyddet mot farliga kemikalier i leksaker.

– Barn är en särskilt känslig grupp och de skadligaste ämnena, som cancerframkallande och hormonstörande ämnen, ska absolut inte finnas i leksaker. Det är därför positivt att även hormonstörande ämnen nu kommer att begränsas i leksaker. Det är dock problematiskt att förslaget som kommissionen har lagt fram innehåller alltför stora möjligheter till undantag som möjliggör användningen av denna typ av ämnen i leksaker. En uppdatering av EU:s kemikalieregelverk Reach ser ut att skjutas på framtiden och därför är det viktigt att vi höjer säkerheten på de sätt vi kan, säger Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister inför mötet.

Klimat- och miljöministern kommer att lyfta frågan om kemikalier i leksaker i samband med ett informellt möte med ministerkollegor från några av de länder som Sverige brukar samarbeta mest med inom kemikalieområdet, när de ses kvällen innan måndagens rådsmöte i Luxemburg.

Kommissionen presenterade den 28 juli ett förslag till reviderad förordning om leksakers säkerhet som nu börjar förhandlas under konkurrenskraftsrådet. Enligt EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet ska undantag från förbud av de skadligaste ämnena i konsumentprodukter ges endast om användningen är samhällsnödvändig.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg