Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fokus på cancervård och statligt huvudmannaskap för vården under sjukvårdsministerns resa till Skåne och Danmark

Publicerad

Den 11–12 oktober reser sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson till Skåne och Danmark för att bland besöka Regionalt cancercentrum i Lund och för att lära sig mer om hur den danska sjukvården är organiserad samt samt utbyta erfarenheter och gemensamma utmaningar.

Under sin resa kommer sjukvårdsministern bland annat besöka Regionalt cancercentrum syd i Lund. Mötet kommer bland annat att handla om cancerrehabilitering, tidig upptäckt av cancer, barncancervård och tillgång till cancervården.

– Cancervården är en högt prioriterad fråga för regeringen och den cancerstrategi som nu har fjorton år på nacken ska uppdateras så att Sverige fortsatt ska ligga i framkant i kampen mot cancer. Regionala cancercentrum har en viktig roll att spela i utvecklingen av cancervården och som kunskapsstöd i arbetet med att uppdatera cancerstrategin, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Under sitt besök i Danmark träffar sjukvårdsministern representanter för Sundhedsstyrelsen och Region Hovedstaden för samtal om myndighetens roll och utmaningar samt om hur Danmarks vård är organiserad, med fokus på statlig styrning och tillgänglighet.

– Regeringen tillsatte i juni en parlamentarisk utredning om ansvaret för vården i Sverige helt eller delvis ska flyttas från regionerna till staten för att få en mer jämlik vård i hela landet. Det var ett historiskt steg. Danmark har kommit en bit när det gäller till exempel ökad statlig styrning och kortade vårdköer och det är väldigt intressant att ta del av erfarenheter på olika nivåer av deras reformgenomförande, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. 

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Joel Apelthun.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...