Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen förlänger utredningen om frivilliga kommunsammanläggningar

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att förlänga Kommunperspektivutredningen. Detta för att ge utredningen utrymme för ytterligare dialog med kommuner samt mer tid att analysera slutsatser och förslag.

Regeringen beslutade i mars 2023 att ge Sven-Erik Österberg i uppdrag attundersöka intresset bland svenska kommuner för att inleda ett arbete med frivilliga kommunsammanläggningar. Syftet med utredningen är att få till en process där ett antal enskilda kommuner prövar frågan om sammanläggning.

Uppdraget handlar också om att inte enbart se dagens utmaningar, utan att också ha ett långsiktigt perspektiv och beakta hur situationen i landets kommuner kan komma att se ut om 10–20 år. Utredningen ska därför också bedöma förutsättningarna för att fortsätta arbetet med samman­läggningar, och vid behov lämna förslag till statliga åtgärder.

Efter att regeringen i dialog med utredaren bedömt att det finns behov av att förlänga utredningen något förlängs utredningen med två månader till den 30 januari 2024.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00