Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om frivilliga kommunsammanläggningar

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att undersöka intresset bland svenska kommuner för att inleda ett arbete med frivilliga kommunsammanläggningar. Syftet är att få till en process där ett antal enskilda kommuner prövar frågan om sammanläggning.

Frivilliga kommunsammanläggningar kan stärka kapaciteten, och därmed förutsättningarna, att erbjuda en god välfärd. Det handlar om att inte enbart se dagens utmaningar, utan att också ha ett långsiktigt perspektiv och fundera över hur situationen i landets kommuner kan komma att se ut om 10–20 år.

– Kommunerna står inför stora utmaningar framöver, inte minst den demografiska. När färre ska försörja allt fler måste kommunerna fundera över vilka förutsättningar de har att klara av välfärdsuppdragets kärnuppgifter, säger civilminister Erik Slottner.

Av Sveriges 290 kommuner har den minsta under 2400 invånare medan den största har runt 1 miljon.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00