Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sekretessen ska rivas mellan myndigheter för att stoppa de kriminella gängen

Publicerad

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet med utredningen är förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

Ett effektivt informationsutbyte kan leda till att myndigheterna upptäcker bidragsbrott och kan förhindra att felaktiga utbetalningar görs från välfärdssystemen. Det kan också vara avgörande för att i tid förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. 

Sekretessen är många gånger ett hinder mot samarbete mellan myndigheterna i detta viktiga arbete. Regeringen har därför tagit flera olika lagstiftningsinitiativ som syftar till att riva olika hinder som den nuvarande sekretessregleringen innebär för bl.a. det brottsbekämpande arbetet. 

Regeringen tar nu ett bredare grepp och ger en utredare i uppdrag att föreslå en generell möjlighet att lämna uppgifter som omfattas av sekretess till enskilda, såväl på begäran som på eget initiativ, till en annan myndighet.

– Vi har fått rätt i fråga efter fråga, kriminalpolitik är en av dem. Vi kommer också få rätt om det förebyggande. Det här handlar om ett helt grundläggande perspektivskifte i hur man ser på informationsutbyte mellan myndigheter. Vi river sekretesshinder, något som har efterfrågats av många myndigheter under lång tid. För att stoppa nyrekryteringen och slå mot gängens inkomster, säger statsminister Ulf Kristersson. 

– Vi vill att utgångspunkten, i motsats till idag, ska vara att myndigheter får dela information med varandra för att förhindra och bekämpa brott. Det här är ett perspektivskifte som efterfrågats av många myndigheter under lång tid, och helt avgörande för att öka trycket i det förebyggande arbetet. Det skulle inte bara möjliggöra ett utökat informationsutbyte, utan det skulle också göra det lätt att göra rätt, säger justitieminister Gunnar Strömmer. 

- För de kriminella är den största inkomstkällan bedrägerier mot våra välfärdssystem. Men regeringen är fast besluten att ändra på detta. För att knäcka gängen måste vi också knäcka gängens ekonomi. Våra välfärdssystem måste skyddas och värnas, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. 

En särskild utredare har fått i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information inom och mellan myndigheter och andra organ som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Utredaren ska bland annat

• kartlägga behovet av att myndigheter får förbättrade möjligheter att utbyta information med varandra i syfte att särskilt förhindra, förebygga, upptäcka, utreda och ingripa mot fusk, felaktiga utbetalningar, regelöverträdelser och brottslighet,

• särskilt överväga och lämna förslag på en generell bestämmelse som gör det möjligt att på ett effektivt sätt lämna uppgifter som omfattas av sekretess till skydd för enskilda till en annan myndighet, såväl på begäran som på eget initiativ, 

• särskilt överväga och lämna förslag på en bestämmelse som i större utsträckning gör det möjligt att på eget initiativ lämna ut offentliga uppgifter till en annan myndighet, och

• lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2025. Senast den 30 augusti 2024 ska utredaren lämna en delredovisning, bland annat av uppdraget att förslag på en generell möjlighet att lämna uppgifter som omfattas av sekretess till skydd för enskilda till en annan myndighet.

 

Presskontakt

Hanna Strömberg
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 61 69
e-post till Hanna Strömberg
Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.