Uppdrag till Boverket att ta fram stöd för modellering av byggnadsinformation

Publicerad

Boverket får i uppdrag att fortsätta verka för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, genom att ta fram ett stöd för offentliga aktörer avseende användningen av byggnadsinformationsmodellering, BIM, för byggnader.

– Regeringen vill stimulera fastighetsbranschen att effektivisera sin verksamhet. BIM kan vara ett användbart och kostnadseffektivt verktyg i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Även om uppdraget riktar sig till offentliga aktörer kommer resultaten sedan att kunna användas även av fastighetssektorns privata aktörer, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

BIM är ett koncept för hantering av information knutet till tredimensionella digitala modeller av bland annat byggnader. Det används redan i dag av statliga aktörer som till exempel Trafikverket, men också av aktörer inom fastighetssektorn.

Regeringen ger nu Boverket i uppdrag att ta fram ett stöd för offentliga aktörer avseende användningen av byggnadsinformationsmodellering (BIM) för byggnader. I uppdraget ingår att Boverket ska föreslå vilka standarder och riktlinjer som offentliga aktörer bör använda i första hand.

Regeringen bedömer att det kan finnas nyttor för det offentliga att samordna användandet av BIM på en nationell nivå och att kunskapen sedan kan komma till användning även för andra aktörer i byggbranschen. Ökad användning av BIM skulle kunna bidra till besparingar och effektivitetsvinster.

Boverket ska redovisa uppdraget senast den 29 februari 2024.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson