Flexiblare utbildning för sjöbefäl föreslås

Publicerad

Den svenska sjöfartens framtid påverkas av tillgången till erfaren sjöpersonal med rätt kompetens. Regeringen remitterar därför förslag till en flexiblare utbildning för sjöbefäl.

Tillgången till sjöbefäl bedöms ha avgörande betydelse för den svenska sjöfartens framtid. För att få framföra det mindre till mellanstora tonnage som vanligtvis används i Sverige och i Sveriges närområde behövs normalt behörigheten fartygsbefäl klass VII.

Den föreslagna ändringen öppnar upp för handledarledd däckstjänstgöring. Den föreslagna ändringen skulle göra utbildningen mer flexibel och ge fler möjlighet att erhålla behörigheten fartygsbefäl klass VII.

– Nu tar regeringen ytterligare ett steg för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Såväl branschen som berörda myndigheter efterfrågar en flexiblare utbildning för sjöbefäl. Kompetensförsörjningen, det vill säga fler sjöbefäl, är av avgörande betydelse för den svenska handelsflottan, myndigheterna och Sveriges beredskap, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Remisstiden går ut den 31 december 2023.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson