Hoppa till huvudinnehåll

Flexiblare regler för utbetalning av tjänstepension

Publicerad

Det ska bli möjligt att pausa utbetalningar av tjänstepensionen. Det kom pensionsgruppen, där samtliga riksdagspartier ingår, överens om i oktober i år. Som ett första steg skickar Finansdepartementet ett förslag på remiss om flexiblare regler för utbetalning av pension från pensionsförsäkring och pensionssparkonto.

Det är redan i dag möjligt att göra uppehåll med utbetalning av den allmänna pensionen. För att möjliggöra en mer flexibel pensionering är det viktigt att motsvarande uppehåll även kan göras med utbetalning av tjänstepension och privat pensionssparande. Det innebär att det blir enklare och mer förmånligt för en pensionär att börja arbeta igen utan att drabbas ekonomiskt av höjd skatt på grund av tjänstepensionen.

Det förslag som nu skickas ut på remiss innebär att det under de första fem åren ska vara möjligt att göra uppehåll i en påbörjad utbetalning av tjänstepension och även att ändra utbetalningstiden efter att utbetalning har påbörjats. Motsvarande ändringar föreslås även för utbetalning från pensionssparkonto.

– Sveriges pensionärer ska själva kunna välja hur de vill lägga upp sin pension. Om en person vill pausa utbetalning av tjänstepension för att exempelvis arbeta ska det vara möjlighet. Det här ser vi nu till att åtgärda, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Att pausa sin tjänstepension handlar om att stärka pensionerna och arbetslinjen samtidigt som äldre personers kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Det blir win-win-win för individ, arbetsgivare och samhälle, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

I dag gäller den s.k. femårsregeln som innebär att kapitalet i en pensionsförsäkring inte får betalas ut under en kortare tid än fem år, och att utbetalningarna under den tiden vid varje utbetalningstillfälle ska betalas ut med samma eller med stigande belopp.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...