Hoppa till huvudinnehåll

Hot och våld i skolan ska analyseras

Publicerad

Anmälningar av hot och våld i skolan har fördubblats på tio år. Hot och våld i skolan riktas mot både elever och lärare och påverkar arbets- och lärandemiljön starkt negativt. Regeringen har därför gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera de anmälningar som görs om hot och våld mot lärare och annan skolpersonal samt i förekommande fall elever.

– Vi behöver en annan skolkultur där hot och våld inte förekommer överhuvudtaget. Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet är en psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön negativt. Ingen ska behöva utsättas för hot eller våld, varken i hemmet eller på jobbet, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister Paulina Brandberg.

– Vi behöver påbörja en kulturförflyttning i skolan. Det ska inte råda något tvivel om att det är läraren som bestämmer över undervisningen. För elever som inte följer reglerna ska det bli tydliga och omedelbara konsekvenser. Nu tar regeringen krafttag för att alla elever ska få gå i en trygg skola där de kan koncentrera sig på undervisningen och både skolpersonal och elever slippa hot, våld, kränkningar och trakasserier, säger skolminister Lotta Edholm.

Majoriteten av Sveriges elever och lärare går till skolan utan att utsättas för hot eller våld. Men 10 procent av gymnasielärarna och 28 procent av högstadielärarna har utsatts för hotfulla situationer mellan 2019–2020, det visar rapporten När tryggheten brister från Sveriges lärare, före detta Lärarförbundet. Även Arbetsmiljöverkets statistik visar på en negativ utveckling, att antalet anmälningar av hot och våld i skolan har fördubblats på tio år.

Regeringen har därför gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera de anmälningar som görs om hot och våld mot lärare och annan skolpersonal samt i förekommande fall elever. Syftet är att få en tydligare bild av vilka faktorer som orsakar hot- och våldssituationer samt andra viktiga mönster och tendenser för att kunna vidta åtgärder.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...