Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya regler om statsbidrag för läxhjälp för att stoppa felaktig användning

Publicerad

För den elev som inte kan få hjälp med läxorna hemma kan läxhjälp i skolan vara ett viktigt stöd och sedan flera år finns ett statsbidrag för att anordna läxhjälp. Regeringen ändrar nu reglerna för statsbidraget så att ideella organisationer inte längre på egen hand kan söka statsbidraget.

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att det från vårterminen 2024 bara kommer att vara skolhuvudmän som kan söka statsbidraget för läxhjälp. Ideella organisationer kommer även i fortsättningen att kunna ha en viktig roll, men i samarbete med skolhuvudmän. 

Att organisationerna framöver behöver samarbeta aktivt med skolorna bidrar till att koppla läxhjälpen tydligare till skolans verksamhet och kunskap om elevernas behov och minimerar risken för att bidraget används på felaktigt sätt.

– Vi gör den här förändringen för att minska utrymmet att använda bidraget på felaktigt sätt, vilket har visat sig vara nödvändigt. Det är oacceptabelt att bidrag går till oseriösa aktörer. I grund och botten är läxhjälpen viktig för många elever och vi måste se till att statsbidraget fungerar som det ska, säger skolminister Lotta Edholm.

Förordningsändringen innebär att huvudmän för grundskolans lågstadium och gymnasieskolan kommer att kunna söka statsbidraget för att bedriva läxhjälp i egen regi eller samarbeta med ideella föreningar och stiftelser. 

Presskontakt

Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00