Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Beslut om försvarsrelaterat stöd till Ukraina, Moldavien och Georgien om 60 miljoner kronor

Publicerad

Regeringen har beslutat att lämna stöd om 50 miljoner kronor till Ukraina, 5 miljoner kronor till Moldavien och 5 miljoner kronor till Georgien. Stödet sker via olika Nato-fonder och ska användas till bland annat minröjning, krishantering, cybersäkerhet och utbildning.

Natos fond för Ukraina (Ukraine Comprehensive Assistance Package Fund) får 50 miljoner kronor som ska användas till redan beslutade projekt men som saknar finansiering, till exempel genom att upphandla försvarsmateriel, bränsle, medicinsk utrustning, minröjnings- och annan militär träningsutrustning.

Till Natos stödfond för Moldavien (NATO Defence Capacity Building Trust Fund) ges 5 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att bland annat köpa in utrustning, utbildning och stötta reformer.

Ytterligare 5 miljoner kronor doneras till Georgien inom ramen för  Natofonden Substantial NATO-Georgia Package. Pengarna ska gå till projekt inom bland annat krishantering, cybersäkerhet, underrättelseutbyte samt säkra kommunikationskanaler och ingenjörsförbandkompetens.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Laddar...