Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Framgångsrikt utbildningspaket för ukrainska militären utökas

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett ramuppdrag till Försvarsmakten att under 2024 genomföra och delta i militär utbildning av ukrainska medborgare. Det utbildningsstöd som Sverige hittills har lämnat har varit väldigt uppskattat av Ukraina. Nu förlängs pågående utbildningsinsatser och möjlighet ges att komplettera de tidigare utbildningsinitiativen med ytterligare aktiviteter.

– Det svenska utbildningsstödet är uppskattat av Ukraina. Samtidigt har Ukraina fortsatta behov av vidare utbildningsaktiviteter, exempelvis inom det maritima området. Genom detta uppdrag kan Försvarsmakten planera utbildningar över hela året, vilket minimerar negativa effekter på den svenska förmågetillväxten, säger försvarsminister Pål Jonson.

Med detta ramuppdrag till Försvarsmakten får myndigheten dels bättre förutsättningar att planera verksamheten över året och bättre förutsättningar att svara på hastigt uppkommande ukrainska utbildningsbehov.

Beslutet innebär också att Försvarsmakten ges möjlighet att bedriva utbildning såväl bilateralt som multilateralt inom Sverige eller inom annat EU- eller Nato-land. Beslutet omfattar även tillträde till svenskt territorium för ukrainska enheter.

Innehållet i utbildningspaketet är baserat på erfarenheter från 2023 samt bedömningar om nya utbildningskrav som de nyligen upprättade förmågekoalitionerna (inom ramen för Ukraine Defence Contact Group) kommer att medföra. Uppskattningsvis kan över 18 000 ukrainska elever komma att passera igenom de utbildningsaktiviteter som de svenska instruktörerna kommer att delta i under 2024.

Det pågående svenska utbildningsengagemanget inom ramen för EUMAM UA, avseende sjukvård och infanteriutbildning, inom NLETI, minröjningsutbildning i Litauen samt deltagandet i Interflex i UK kommer att fortsätta men kan nu också kompletteras.

Exempel på utbildning som kan bli aktuell med stöd av detta utbildningspaket är följande:

  • Utbildning på materiel som Sverige har donerat.
  • Deltagande i olika typer av multilaterala utbildningsaktiviteter, likt Interflex eller Interforge som är en utbildningsverksamhet som syftar till att utbilda inom amfibisk krigföring.
  • Utbildning inom ramen för någon av de förmågekoalitioner som Sverige är medlem i. Exempelvis marin utbildning i form av amfibisk stridsteknik eller sjöminröjning inom ramen för koalitionen Maritime Security eller deltagande i utbildningsaktiviteter inom olika typer av landminröjning inom koalitionen Demining.
  • Chefsutbildning, där svenska instruktörer genomför kurser för blivande grupp- eller plutonchefer samt taktisk utbildning för stabsofficerare.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Laddar...