Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Goda resultat men även flera utmaningar i den svenska cancervården

Publicerad

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson höll den 7 februari en fördjupad pressbriefing om regeringens arbete mot cancer. Syftet var att ge en helhetsbild över läget i cancervården och det arbete som görs för att stärka den ytterligare.

Ladda ner:

– Sverige har en cancervård att vara stolt över. Cancerdödligheten i Sverige idag är bland de lägsta i EU. Det finns flera viktiga faktorer som bidrar till det och bland dem finns de möjligheter som idag erbjuds inom tidig upptäckt, diagnostik och behandling, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Under pressbriefingen berättade sjukvårdsministern om de framgångsfaktorer som finns i arbetet mot cancer. Däribland finns de nationella screeningprogram för tidig upptäckt av olika vanliga former av cancer. Andra framgångsfaktorer inkluderar den snabba utvecklingen inom diagnostik och behandling av cancer och det löpande arbetet med att att säkerställa svenska patienters tillgång till detta. Regeringen har givit flera uppdrag som ska bidra till att säkerställa detta.

Den nationella cancerstrategin är en viktig för utvecklingen av svensk cancervård och har banat vägen för flera satsningar på området. Exempel på satsningar är de sex regionala cancercentrum som har etablerats, koncentrationen av högspecialiserad vård, samt framtagandet av flera idag centrala arbetssätt för ökad jämlikhet i vården, till exempel standardiserade vårdförlopp, som har tagits fram. Strategin ska nu uppdateras och anpassas till dagens utmaningar för att säkerställa att Sverige förblir ett föregångsland inom cancervård.

Det finns trots ett framgångsrikt arbete mot cancer kvarvarande utmaningar. En central fråga är kompetensförsörjningen.

– Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste utmaningarna att lösa inom cancervården. Genom att lösa denna kan vi både korta väntetiderna, möjliggöra snabbare tillgång till nya metoder samt säkerställa en mer patientcentrerad vård, säger sjukvårdsministern.

Under pressbriefingen deltog också Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare, och Helena Brändström, nationell samordnare för vårdprogram och standardiserade vårdförlopp på regionala cancercentrum i samverkan, för att svara på frågor.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...