Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning föreslår flera åtgärder för enklare delning av hälsodata

Publicerad

Socialminister Jakob Forssmed har tagit emot slutbetänkandet från utredningen om infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse.

– Jag är glad att få ta emot detta slutbetänkande. Att på ett säkert och smidigt sätt kunna dela hälsodata mellan vårdgivare är viktigt för att öka patientsäkerheten och minska den administrativa bördan för personalen i hälso- och sjukvården. Detta är något som är bra för både patienter och medarbetare i vården, säger socialminister Jakob Forssmed.

Slutbetänkandet, "Delad hälsodata – dubbel nytta. Regler för ökad interoperabilitet i hälso- och sjukvården", ger flera förslag på åtgärder för att dela hälsodata.

Förslagen syftar till att ge mer tid för vårdens personal att ge vård och ökad trygghet till patienten som ska kunna lita på att rätt information finns tillgänglig när och där den behövs. 

Utredningen föreslår att E-hälsomyndigheten blir ansvarig

Utredningen anser att det behövs ett statligt åtagande för hälso- och sjukvårdens interoperabilitet, det vill säga förmågan hos olika system att  kommunicera med varandra. Vårdgivare måste på ett enklare sätt än idag kunna dela uppgifter om patienter med varandra. E-hälsomyndigheten föreslås som ansvarig för att ta fram och förvalta sådana interoperabilitetslösningar.

Krav på vårdgivare att dela data

Utredningen föreslår också en möjlighet att ställa krav på interoperabilitet vid delning av data och anser att det ska kunna ställas krav på att vissa patientuppgifter delas, om det behövs för en effektiv och säker vård. Att ta fram föreskrifter för uppgiftsskyldigheten ska även det falla under E-hälsomyndigheten.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...