Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny generalkonsul i Bryssel (Belgien)

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Carina Johansson till generalkonsul i Bryssel.

Carina Johansson arbetar sedan årsskiftet som kanslichef vid representationen i Bryssel. 

Carina Johansson kommer närmast från Försvarsdepartementet där hon under perioden 2010 - 2023 var enhetschef för Sekretariatet för ekonomisk styrning och ledningsstöd, med ansvar för budget- och styrningsfrågor inom departementets ansvarsområde samt intern styrning, verksamhetsstöd och verksamhetsutveckling. Hon var biträdande kanslichef vid EU-representationen under Sveriges EU-ordförandeskap 2009 och har också haft chefspositioner vid Rikspolisstyrelsen och för Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Carina Johanssons nya uppdrag börjar denna dag.