Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Tobias Billström deltar i EU Indo-Pacific Ministerial Forum och ASEAN-EU ministermöte

Publicerad

Den 1–2 februari 2024 deltar utrikesminister Tobias Billström i det tredje EU Indo-Pacific Ministerial Forum och därpå i efterföljande ASEAN-EU ministermöte. Båda mötena äger rum i Bryssel.

– Den indopacifiska regionen är av växande betydelse för Sverige och EU. Det är viktigt att våra regioner fördjupar den politiska dialogen om våra gemensamma utmaningar och möjligheter, inte minst gällande frihandel, den gröna omställningen och geopolitiska spänningar. Jag ser fram emot att följa upp de viktiga diskussioner vi hade i Stockholm den 13 maj förra året, när Sverige stod värd för det senaste EU Indo-Pacific Ministerial Forum, säger utrikesminister Tobias Billström.

EU Indo-Pacific Ministerial Forum samlar utrikesministrar från EU och den indopacifiska regionen. Josep Borrell, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, leder mötet. Ministerforumet syftar till att främja dialog och stärka partnerskapet mellan EU och den indopacifiska regionen och är en viktig plattform för att identifiera och utforma gemensamma framtidsvisioner. Diskussionerna för detta möte väntas fokusera på geopolitik och säkerhet, handel och välstånd, samt den gröna omställningen.

Samma dag deltar även Tobias Billström vid ett ASEAN-EU ministermöte under ledning av EU:s höga representant Josep Borrell och Filippinernas utrikesminister Enrique Manalo. Mötet väntas fokusera på det strategiska partnerskapet mellan EU och ASEAN (Sydostasiatiska nationers förbund), den framtida inriktningen för EU-ASEAN-relationen samt regionala och internationella frågor.

Den indopacifiska regionen

Den indopacifiska regionen sträcker sig från Afrikas östra kust till och med ö-nationerna i Stilla havet. I regionen bor tre femtedelar av världens befolkning. Regionen står för 60 procent av världens BNP, två tredjedelar av den globala tillväxten och 40 procent av EU:s totala import. Den ligger i digitaliseringens och teknologisk framkant, och är avgörande för att möta globala utmaningar, som bland annat den globala uppvärmningen. År 2021 antogs EU:s strategi för samarbete i den indopacifiska regionen. EU avser att öka sitt engagemang i, och bygga partnerskap med regionen, i syfte att stärka den regelbaserade världsordningen, ta itu med globala utmaningar och lägga grunden för långsiktig, rättvis och hållbar tillväxt och välstånd. EU:s engagemang bygger på rättsstatsprincipen samt skydd av de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och internationell rätt. Engagemanget bygger även på internationella överenskommelser såsom Agenda 2030 och Parisavtalet, med tillhörande mål för hållbar utveckling och klimatförändringar. Öppenhet och inkludering är kännetecknande för EU:s förhållningssätt till samarbete i regionen och med parter engagerade i regionen.

Presskontakt

Tom Samuelsson
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00