Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Regeringen

Beslut om utmärkelser för exceptionella insatser

Publicerad

För första gången på närmare 50 år har de kungliga riddarordnarna tilldelats svenskar för exceptionella insatser. Regeringen har idag ställt sig bakom namnförslagen från ordensrådet vid Kungl. Maj:ts Orden och därefter har H.M. Konungen fattat det formella beslutet.

Regeringen fattade i december 2022 beslut om en ny förordning om Sveriges främsta utmärkelser för förtjänstfulla insatser. Till dessa utmärkelser räknas de fyra kungliga riddarordnarna Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden. Den nya förordningen syftar till att staten ska kunna uppmärksamma och belöna förtjänstfulla insatser som går utöver det som kan förväntas av en person inom det område där personen verkar. Det kan till exempel vara en modig livräddande insats, en vetenskaplig bedrift eller en insats av stor betydelse för Sverige

Utmärkelserna det har fattats beslut om idag är följande

Kungl. Svärdsorden

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre  –  Kommendör med stora korset
För utomordentligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i Mali

Överste av 1. graden Ulf Henricsson Kommendör av första klassen
För mycket föredömligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i forna Jugoslavien

Kungl. Nordstjärneorden

Professor Svante Pääbo Kommendör med stora korset
För utomordentliga forskningsinsatser

Professor Anne L’Huillier Wahlström Kommendör med stora korset
För utomordentliga forskningsinsatser

Tredje ambassadsekreterare Catarina Wingren Riddare
För avgörande engagemang i samband med svenska internationella fredsinsatser i Mali

Kungl. Vasaorden

Direktör Antonia Ax:son Johnson Kommendör med stora korset
För utomordentliga insatser inom näringsliv och andra samhällssektorer

Artisten Benny Andersson Kommendör av första klassen
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Artisten Agnetha Fältskog Kommendör av första klassen
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Artisten Anni-Frid Reuss Kommendör av första klassen
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Artisten Björn Ulvaeus Kommendör av första klassen
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Skådespelare Eva Rydberg Kommendör
För långt och framgångsrikt engagemang inom scenkonsten

Socionom Bettan Byvald Riddare av första klassen
För mångårigt betydande socialt arbete

Affärsområdeschef Thomas Sjöström Riddare
För stort personligt mod vid den svenska evakueringen från Kabul


 

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt
Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...