Hoppa till huvudinnehåll

Energimyndigheten ska se över sina riksintressen och kartlägga områden för energiproduktion och energidistribution

Publicerad

Regeringen har i dag gett Energimyndigheten ett tvådelat uppdrag. Första delen, som handlar om genomförandet av EU:s reviderade direktiv om förnybar energiproduktion, innebär att myndigheten ska kartlägga områden som har potential för fossilfri energiproduktion och distribution. Den andra delen av uppdraget innebär att myndigheten ska se över sina utpekade riksintressen för fossilfri energi.

Enligt det reviderade förnybartdirektivet ska alla EU:s medlemsländer kartlägga områden som har potential för tillräcklig förnybar energiproduktion och energidistribution för att landet ska nå sin andel av EU:s gemensamma mål för förnybar energi till 2030. Inom de kartlagda områdena ska sedan så kallade accelerationsområden pekas ut. Det innebär i korthet områden där förnybar energi får förenklade och snabbare tillståndsprocesser. I uppdraget till Energimyndigheter vidgar regeringen kartläggningen för att täcka all fossilfri energiproduktion. 

– Alla fossilfria energislag behövs om vi ska klara energiomställningen. Kartläggningen kan i bästa fall fungera som ett redskap även för den nationella planeringen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Energimyndigheten är den myndighet som ansvarar för att peka ut och uppdatera riksintressen för energiproduktion och distribution. Med undantag för ett antal riksintressen för vindbruk som pekades ut i början av 2010-talet har dock få riksintresseanspråk gjorts av Energimyndigheten. Samtliga anspråk är därför i behov av aktualisering.

– Vi står inför en enorm utbyggnad och omvandling av energisystemet.  Det är av stor betydelse att planerande kommuner, aktörer och myndigheter kan lita på att de områden som pekats ut som riksintressen för energi verkligen är relevanta, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Den del av uppdraget som gäller kartläggning ska redovisas den 25 oktober 2024. Den del av uppdraget som gäller riksintressen ska redovisas den 25 oktober 2025.

Presskontakt

Mia Widell
Presschef hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-125 17 09
e-post till Mia Widell
Laddar...