Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kartläggning av äldres psykiska hälsa

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en kartläggning av äldres psykiska hälsa och ohälsa med fokus på äldre personers livssituation.

– Det är viktigt att lyssna till äldres egna erfarenheter när det gäller deras psykiska hälsa. Genom en gedigen kartläggning där vi inte bara pratar om äldre utan också med äldre kan mer träffsäkra förebyggande insatser sättas in, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringens insatser på området psykisk hälsa omfattar bland annat att det förebyggande och främjande arbetet ska stärkas och att vården för personer med psykisk ohälsa ska bli mer tillgänglig och jämlik. Många äldre uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande. Samtidigt är den psykiska ohälsan omfattande och uttaget av antidepressiva och lugnande läkemedel högst bland de äldsta.

Vid genomförandet av uppdraget ska Folkhälsomyndigheten genomgående beakta äldres egna erfarenheter och äldre personer ska själva få komma till tals och beskriva sin livssituation utifrån det egna perspektivet.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 1 september 2025.

Psykisk hälsa och suicidprevention prioriterade frågor för regeringen

I Tidöavtalet framgår att arbetet med att stärka den psykiska hälsan och suicidprevention måste prioriteras som ett led i folkhälsoarbetet, inte minst för unga. Därför ska en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention tas fram, ett nationellt forskningsprogram på området inrättas och en nationell samordnare med ett samlat ansvar för det suicidpreventiva arbetet tillsättas. Uppföljning av patienter med suicidalt beteende bör vara en självklar del av vårdprocessen. En ”haverikommission” ska tillsättas när en person har begått självmord, för att bland andra socialtjänst, skola, polis och sjukvård ska göra en utredning om vad som hänt och vad som kan ha brustit.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...