Hoppa till huvudinnehåll

Kravet på hotelltillstånd tas bort

Publicerad

I dag remitteras ett förslag om att avskaffa kravet på tillstånd för att driva hotell- eller pensionatverksamhet. Förslaget innebär betydelsefulla minskningar av regelkostnaderna för hotell- och pensionatsföretagare.

– För att sänka kostnaderna, öka konkurrenskraften och öka handlingsutrymmet för svenska företag och medborgare behöver regelbördan minskas. Detta förslag innebär en viktig förenkling och en konkurrensmässig för­bättring för många hotellföretag, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Enligt nuvarande regler måste företag ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten om de vill driva hotell- eller pensionatverksamhet. Enligt det nya förslaget tas kravet på tillstånd bort, vilket stärker näringsfriheten. I stället ska företagen bara behöva göra en enkel och kostnadsfri anmälan om man vill driva hotell eller pensionat. Det minskar regelkostnaderna för företagen i fråga, eftersom de inte längre behöver betala en ansökningsavgift eller lägga värdefull arbetstid på att fylla i betungande ansökningar. Sammanlagt uppskattas regelkostnaderna minska med cirka 97 % för runt 3000 berörda hotell- och pensionatföretag.

Förslaget innebär även en administrativ lättnad för Polismyndigheten som i större utsträckning kommer kunna fokusera på sitt kärnuppdrag – att bekämpa brott och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.  

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...