Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Samlad analys av aktuella frågor angående Finsam-lagen och samordningsförbunden

Publicerad

Samhällets stöd ska bidra till att fler människor kommer i arbete. Regeringen har därför för avsikt att fatta beslut på regeringssammanträdet den 27 mars om att ge Försäkringskassan i uppdrag att analysera behovet av ändringar i den så kallade Finsam-lagen, som gör det möjligt för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regioner och kommuner att genom samordningsförbund finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ges i uppdrag att utvärdera effekterna av sådana insatser. Båda uppdragen ska redovisas senast den 2 december 2024.

Syftet med uppdragen är att bidra till att vidareutveckla myndigheternas samverkan för människor i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Sådana samordnade rehabiliteringsinsatser förutsätter ett väl fungerande samarbete mellan till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

– Vi vet att långa perioder av ekonomiskt bistånd gör det svårt att komma in på arbetsmarknaden vilket också ökar riskerna för ohälsa och utanförskap. För personer vars livssituation är komplex, där fysiska och psykiska besvär också kan innefatta sociala problem krävs ofta mer omfattande och samordnade insatser. Nu tar vi ytterligare steg mot att förbättra denna samordning för att fler ska hjälpas till egen makt, eget arbete och egen försörjning, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Försäkringskassan ska enligt uppdraget analysera behovet av ändringar i Finsam-lagen och lämna författningsförslag om ändringar bedöms motiverade. Uppdraget ska göras i samråd med Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Myndigheten ska under arbetets gång föra en dialog med samordningsförbunden och Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).

I tillägg till detta uppdrag ska ISF utvärdera samordningsförbundsfinansierade insatsers effekter på individers försörjningssituation. Enligt uppdraget ska utvärderingen innefatta en analys av försörjningssituationen för de individer som omfattats av ISF:s tidigare utvärdering av teamverksamheten vid Göteborgs, Insjörikets och Stockholms stads samordningsförbund.  

Båda uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 december 2024.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...