Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen föreslår förstärkning av medel till Naturhistoriska riksmuseet

Publicerad

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att 12,8 miljoner kronor tillförs Naturhistoriska riksmuseet. Skälet är den stängning av museet som skedde i augusti 2023 för att möjliggöra nödvändiga reparationsarbeten och som bland annat innebär inkomstbortfall i form av uteblivna intäkter. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Statens fastighetsverk (SFV) upptäckte i slutet av augusti 2023 säkerhetsrisker med koppling till innertaket på flera ställen i museets huvudbyggnad och Naturhistoriska riksmuseet beslutade därefter om en stängning av hela museet för besökare.

– Att säkerställa att Naturhistoriskas verksamhet inte påverkas negativt av intäktsbortfallet som följer av det reparationsbehov som uppstod är en prioritering för regeringen. Därför föreslår vi nu att medel, i nivå med museets egna beräkningar av inkomstbortfall under 2024, tillförs, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

– Sverigedemokraterna och regeringen har samsyn om Naturhistoriskas betydelse som nationell kulturinstitution. Det är en viktig fråga för oss och det känns bra att vi kunnat träffa en överenskommelse, säger Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson Alexander Christiansson. 

En återöppning av museet är planerad till den 4 juni 2024.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2024.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 7 september 2023 att Statens fastighetsverk får medge anstånd för museet med betalning av hyran under den period som museet helt eller delvis inte kan bedriva verksamhet i byggnaden till följd av ett akut renoveringsbehov. Det gäller för 2023 och 2024. Samtidigt beslutades en höjning av anslagskrediten för Naturhistoriska riksmuseet för 2023.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...