Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Generaldirektören för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får förlängt

Publicerad

Regeringen förlänger Jean-Luc Af Geijerstam förordnande som generaldirektör och chef för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys med tre år.

– Jean-Luc Af Geijerstam har bred erfarenhet och gedigen kompetens och regeringen har stort förtroende för honom, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Det nuvarande förordnandet löper ut sista augusti i år. Då har Jean-Luc Af Geijerstam suttit på posten i sex år. Det nya förordnandet gäller från och med den 1 september 2024.

Innan han tillträdde sin nuvarande tjänst, har Jean-Luc Af Geijerstam bland annat arbetat som stabschef på E-hälsomyndigheten och som projektansvarig på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Han har en bakgrund som läkare.

Jean-Luc Af Geijerstam är också ordförande i Huvudmannaskapsutredningen – en parlamentarisk kommitté, med företrädare från alla riksdagspartier, som ska ta fram underlag till regeringen för hur staten ska kunna ta ett större, eller helt, ansvar för hälso- och sjukvård. Arbetet ska vara klart i juni 2025.

Vad är Myndigheten för vård- och omsorgsanalys?

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utvärderar och analyserar såväl offentligt som privat finansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, samt vissa delar av socialtjänsten utifrån patienters och medborgares perspektiv. Den redovisar verksamheternas kvalitet och effektivitet samt utvärderar effekter av reformer och satsningar som regeringen gör.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...