Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya åtgärder i kampen mot matchfixning

Publicerad

Finansmarknadsminister Niklas Wykman och Spelinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg höll en gemensam pressträff för att berätta om regeringens åtgärder för att öka informationsutbytet mellan aktörerna på spelmarknaden i syfte att upptäcka och bekämpa matchfixning. Åtgärden innebär att idrottsförbund, spelbolag och Spelinspektionen ska dela information om misstänkta fall på en gemensam plattform.

Ladda ner:

Idrottskorruptionen, som inkluderar matchfixning, är enligt polisen i ett expansivt skede och det varnas för att den organiserade brottsligheten tar mark inom idrotten. Vid matchfixning är det vanligtvis någon som satsar pengar på en uppgjord tävling eller match. Ofta är det kriminella aktörer som använder mutor, utpressning och hot för att påverka resultatet. Genom att på förhand känna till resultatet kan kriminella aktörer både tjäna och tvätta pengar på spel.

– Matchfixning göder gängen samtidigt som bland annat ungdomsidrotten åsamkas skada. Idrottare ska inte vara brickor i den organiserade brottslighetens verksamhet. För att bekämpa kriminaliteten och skydda idrotten är det viktigt att att stoppa matchfixning, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

I dag kan idrottsförbund, spelbolag och myndigheter var för sig ha vaga misstankar om matchfixning eller tillgång till uppgifter som tyder på matchfixning utan möjlighet att dela denna information. Genom utökade möjligheter att dela uppgifter kan en helhetsbild av konkreta misstankar skapas utifrån en sammanställning av vaga misstankar hos enskilda aktörer. Det är därför av stor vikt att dessa aktörer kan utbyta information sinsemellan.

I dag har regeringen därför beslutat om förordningsändringar som innehåller flera viktiga åtgärder. Framför allt införs nu både möjligheter och skyldigheter för idrottsförbund, spelbolag och Spelinspektionen att utbyta information med varandra vid misstänkt matchfixning. Spelinspektionen får också i uppgift att inrätta en plattform genom vilken informationsutbytet ska ske.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Laddar...