Hoppa till huvudinnehåll

Ökat anslag till IVA ska främja projekt som bidrar till konkurrenskraft och innovation

Publicerad

I vårändringsbudgeten för 2024 föreslår regeringen att anslaget till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ökas med 3 673 000 kronor till totalt 12 miljoner kronor för år 2024. Syftet är att möjliggöra för IVA att hantera fler projekt med extern finansiering.

– IVA är en viktig brobyggare mellan forskningen, näringslivet och offentlig sektor. Genom ett ökat verksamhetsbidrag vill regeringen stödja IVA:s projektverksamhet som bidrar till ett mer konkurrenskraftigt och innovativt Sverige, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. IVA bedriver en omfattande projektverksamhet samt tar fram kunskapsunderlag och samlar aktörer inom områden av stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och innovationsförmåga. Exempel på teman för projektverksamheten är nyttiggörande av forskning, ny teknik och digitalisering, företagens FoU-investeringar, kompetensförsörjning, kvinnors företagande och ungas entreprenörskap, samt energi, klimat och mineral.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...