Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen utser nya styrelseledamöter för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Publicerad

Styrelseuppdragen för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys löper ut sista juni i år. Från och med 1 juli tillkommer tre nya styrelseledamöter och fyra sittande får förnyade förordningar.

Johanna Adami, som varit ordförande sedan 2021, för förnyat uppdrag. Hon är rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare, folkhälsovetare och professor i klinisk epidemiologi.

Utöver Johanna Adami, får Gustaf Arrhenius, generaldirektör på Institutet för framtidsstudier och Caroline Hoffstedt, avdelningschef äldreomsorg i Bromma stadsdelsförvaltning, förnyade förordnanden.

De tre nya styrelsemedlemmarna är Annika Tagizadeh Larsson, biträdande professor, Michael Erliksson, rättschef på Skatteverket och Thomas Paulsson, vikarierande generaldirektör för Patent- och registreringsverket.

Styrelsen ska fatta beslut om publicering av analyser, granskningar, uppföljningar och utvärderingar, samt om en analys- och granskningsplan.

Vad är Myndigheten för vård- och omsorgsanalys?

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utvärderar och analyserar såväl offentligt som privat finansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, samt vissa delar av socialtjänsten utifrån patienters och medborgares perspektiv. Den redovisar verksamheternas kvalitet och effektivitet samt utvärderar effekter av reformer och satsningar som regeringen gör.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...