Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag för att stärka robustheten i det digitala flödet vid förskrivning och expediering av läkemedel

Publicerad

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur robustheten i det digitala flödet kan stärkas vid förskrivning och expediering av läkemedel.

Syftet med uppdraget är att säkerställa att hälso- och sjukvården och apotek över hela landet kan fortsätta att förskriva och expediera läkemedel till allmänheten även i fredstida kriser och krig.

– Att säkerställa försörjningen av läkemedel och andra sjukvårdsprodukter är helt avgörande för att skydda befolkningen och för att hälso- och sjukvården ska fungera vid händelser av kris eller krig, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

I dag genomförs de flesta läkemedelsbehandlingar utanför sjukvården med receptförskrivna läkemedel som hämtas ut på apotek. En viktig uppgift inom hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap är därför att hälso- och sjukvården och apotek över hela landet kan fortsätta att förskriva och expediera läkemedel till allmänheten även i fredstida kriser och krig. För att detta ska fungerar så bra som möjligt ska E-hälsomyndigheten analysera och lämna förslag på vilka åtgärder som behöver vidtas för att stärka det digitala flödet för de fall att ordinarie uppkoppling till E-hälsomyndighetens register och digitala tjänster ligger nere under en längre period.

I E-hälsomyndighetens uppdrag ingår även att föreslå vilka system och tjänster inom hälso- och sjukvården, apoteken och myndigheterna som ska prioriteras vid eventuella krissituationer eller höjd beredskap samt att analysera vilka konsekvenser sådana åtgärder skulle medföra för hälso- och sjukvården, öppenvårdsapoteken, myndigheter och eventuella andra berörda aktörer.

E-hälsomyndigheten ska när uppdraget utförs föra dialog med Läkemedelsverket, Myndigheten för digital förvaltning, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sveriges Apoteksförening, Sveriges Kommuner och Regioner och andra berörda aktörer inom området.

Uppdraget ska slutredovisas för Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 december 2025.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...