Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fördjupat polissamarbete mellan Sverige och Finland

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag som innebär ett fördjupat polissamarbete mellan Sverige och Finland i Tornedalsregionen. Förslagen bygger på ett avtal mellan Sverige och Finland och innebär att finska polismän ska få utföra brådskande polisiära uppgifter på svenskt territorium i gränsområdet.

– Den organiserade brottsligheten är gränsöverskridande. Vi måste därför göra allt vi kan för att komma åt kriminaliteten över gränserna – såväl i EU som mellan länderna i Norden. Regeringen föreslår nu ett fördjupat polisiärt samarbete mellan Sverige och Finland. Det handlar om att stärka polisens operativa förmåga i Tornedalsregionen och att flytta fram positionerna för att öka medborgarnas trygghet och frihet. Ett starkt polisiärt samarbete mellan Sverige och Finland är viktigare än någonsin, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Förslagen innebär bland annat att Polismyndigheten i brådskande fall kan begära bistånd från Polisstyrelsen i Finland om det behövs för att i det svenska gränsområdet ingripa mot ett allvarligt brott. Regeringen föreslår även att finska polismän ska kunna ingripa i det svenska gränsområdet vid situationer som innebär omedelbar fara för en enskilds liv eller hälsa, utan en begäran från Polismyndigheten.

I lagrådsremissen föreslås också bestämmelser som möjliggör att finska tjänstevapen förs in i landet och som reglerar de finska polismännens befogenheter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Laddar...