Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill få bättre statistik om skolbibliotek och kostnader för läromedel

Publicerad

I dagens skola får skärmtid för mycket utrymme och lästid för lite. En av flera viktiga åtgärder för att utveckla elevers läsförmåga och öka läsintresset är att se till att de har tillgång till välutrustade och bemannade skolbibliotek, men i dag finns det brister i den statistik som tas fram om skolbibliotek. Idag saknas också statistik om hur mycket huvudmännen lägger på läroböcker och andra lärverktyg som till exempel datorer. Regeringen ger därför Skolverket i uppdrag att utveckla statistiken.

Skolverket har sedan tidigare i uppdrag att tillsammans med Kungliga biblioteket arbeta för att utveckla den officiella biblioteksstatistiken; den ska bli mer användbar, svarsfrekvensen ska öka och myndigheterna ska verka för att skolbiblioteken ska ge jämförbara svar. Det nya uppdraget innebär att Skolverket dessutom ska utveckla insamlingen som rör skolbibliotek så att personal i skolbibliotek redovisas i en egen kategori.

– Det är viktigt att vi vet hur skolbiblioteksverksamheten ser ut i Sveriges skolor, inte minst när det gäller hur de är bemannade. Skolbibliotekarien kan spela en stor roll för elevernas läsintresse, säger skolminister Lotta Edholm.

I det nya uppdraget ingår att även utveckla och förtydliga uppgiftsinsamlingen från huvudmännen så att den mer detaljerat redovisar hur mycket medel som läggs på läroböcker, andra läromedel och annat material som används i undervisningen. I dag samlar Skolverket in uppgifter om vilka kostnader huvudmännen har för lärverktyg, men begreppet lärverktyg omfattar en mängd olika saker som skön- och facklitteratur, tidningar, kostnader för skolbibliotekets personal och saker som symaskiner, hyvelbänkar och datorer.

– Forskningen visar att de bästa förutsättningarna för att utveckla grundläggande färdigheter som att läsa och skriva ges i analoga miljöer med analoga verktyg. Det vill säga med böcker, papper och pennor. Därför är det viktigt är att kunna följa och kartlägga hur mycket pengar som läggs på till exempel läroböcker och andra lärverktyg som datorer och lärplattor, säger skolminister Lotta Edholm.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...