Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenskt Tenn vinner regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna 2023

Publicerad

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell delade den 3 juni ut regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna 2023. Exportpriset har delats ut sedan 2017 och utses av en jury bestående av representanter verksamma inom de kulturella och kreativa branscherna. Priset gick till Svenskt Tenn, som i år firar 100 års-jubileum. Årets uppstickare blev Hanna Hansdotter, en av vår tids mest intressanta och nyskapande glaskonstnärer.

 • Maria Veerasamy som är VD på Svenskt Tenn.

  Maria Veerasamy, VD på Svenskt Tenn.

  Foto: Stina Gullander/Regeringskansliet

 • Hanna Hansdotter är glasblåsare.

  Glasblåsaren Hanna Hansdotter.

  Foto: Stina Gullander/Regeringskansliet

– Kulturella och kreativa branscher är en viktig basnäring för Sverige och bidrar verkligen till att sätta vårt land på kartan. Svenskt Tenn är ett av Sveriges mest ikoniska varumärken. Företaget är ett ypperligt exempel på när ekonomisk tillväxt och kreativitet går hand i hand och samtidigt bygger Sverige som varumärke ute i världen, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna delas ut för att uppmärksamma insatser inom svensk export och främjandet av Sverige som ett innovativt och kreativt land. Priset går till en aktör som utgör ett särskilt gott exempel inom sitt område och därmed bidrar till svensk export och till att synliggöra Sverige utomlands. 

– När man är 100 år tror man att man ska bli uppmärksammad för lång och trogen tjänst. I stället får vi med regeringens exportpris en spark framåt för framtiden, säger Maria Veerasamy, VD på Svenskt Tenn.                      

I år består priset, förutom äran och diplomet, av deltagande i delegationen till världsutställningen Expo 2025 i Osaka.

Nominerade till priset var också Liv Strömquist, Prime Weber Shandwick, Toteme och Virpi Pahkinen. 

Hanna Hansdotter utsågs till Årets uppstickare. 

– Hanna Hansdotter har uppmärksammats både nationellt och internationellt och belönats med flera prestigefyllda utmärkelser och stipendier. Sverige behöver den här typen av entreprenörer och konstnärer. De förstärker bilden av Sverige som ett innovativt och kreativt land, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Juryns motiveringar

”Svenskt Tenn har under sin hundraåriga historia kommit att bli en kulturhistorisk institution i Sverige. Genom att stå fast vid idén om hållbarhet över tid och förena äldre konsthantverkstraditioner med modern teknik är företaget än i dag relevant för ständigt nya generationer.” 

”Hanna Hansdotters nyskapande konstnärskap genomsyras av ett okonventionellt förhållande till hantverket. Vare sig det rör sig om svulstiga ljuslyktor, vägghängda glasverk eller en fem meter hög skulptur uppvisar hon ett helt eget uttryck och förnyar arvet från svensk glastradition.”

Mer om de kulturella och kreativa branscherna 

Var tionde svenskt företag är verksamt inom de kulturella och kreativa branscherna. Nästan 30 procent av dem exporterar. Det är dubbelt så mycket som genomsnittet för samtliga små och medelstora företag.

Regeringen lyfter fram de kulturella och kreativa företagen i skrivelsen Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher och i Strategin för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft.

Bakgrund

De kulturella och kreativa branscherna spelar en viktig roll när Sverige kraftsamlar för ökad global konkurrenskraft och utrikeshandel för att stärka Sveriges position i världen. Företagen i dessa branscher bidrar inte bara till stora exportvärden, utan fungerar även som viktiga bärare och förmedlare av svenska idéer, kunskap och kultur. Detta bidrar till att sprida faktabaserad och positiv information om Sverige och om svenska lösningar, vilket stärker genomslaget för Sverige i världen.

Regeringen har gett Svenska institutet ett förnyat uppdrag att stödja de kulturella och kreativa branscherna. Regeringen har även förtydligat uppdraget till Business Sweden, om att i Sverige och utomlands erbjuda små och medelstora företag tjänster som är särskilt anpassade till deras behov och förutsättningar, oavsett affärsmodeller. Detta för att bättre kunna stötta kulturella och kreativa företag i sin internationalisering.

Exportpriset för de kulturella och kreativa branscherna har delats ut sedan 2017.

Presskontakt

Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist

Jury för 2023 års pris

Juryn för exportpriset för de kulturella och kreativa branscherna 2023 består av:

 • Madeleine Sjöstedt, juryns ordförande och generaldirektör för Svenska institutet
 • Peter Levin, VD, Goodbye Kansas (vinnare 2020)
 • Karina Ericsson Wärn, rektor Beckmans School of Design
 • Patrik Liljegren, Kulturförvaltningen Stockholms stad
 • Caroline le Bongoat, näringslivsutvecklare kulturella och kreativa näringar, Malmö stad
 • Elin Frendberg, VD, Fotografiska
 • Rasmus Heyman, Business Region Göteborg
 • Bongi MacDermott, Kulturrådet
Laddar...