Ett effektivare regeringskansli - förslag till åtgärder

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rapport från projektet för effektivisering och rationalisering av Regeringskansliet (SB2001/8259): Det övergripande målet för Regeringskansliet är att det skall vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen, i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Projektet för effektivisering och rationalisering av Regeringskansliet har på regeringens uppdrag analyserat och övervägt olika förslag för att utnyttja myndighetens resurser på ett effektivare sätt. Avsikten med projektets förslag till åtgärder är att skapa bättre möjligheter för Regeringskansliet att som en myndighet kunna möta de framtida kraven. Förslagen har främst inriktats på arbetsprocesserna i myndigheten, ledningsfunktioner och styrningen, planeringen och administrationen. Förslagen till förändringar av ledningsfunktionerna utgör en viktig förutsättning för att kunna realisera och genomföra projektets övriga förslag inom olika områden.